Läs mer om programmet!

Läs mer om masterprogrammet i teknisk matematik på högskolans programhemsida här: http://www.mdh.se/utbildning/program/master-teknisk-matematik

Annonser

Teknisk Matematik Mälardalen, Masterprogrammet

  • Alla framtidsteknologier är i ökande grad beroende av och baserade på användning av avancerade matematiska metoder, matematisk modellering och beräkningsverktyg. Teknisk-matematiskt utbildade specialister är mycket efterfrågade på den moderna arbetsmarknaden inom många branscher och företag
  • Masterprogrammet i teknisk matematik vid MDH ger dig de kunskaper du behöver för att utveckla morgondagens teknik. Du lär dig behärska matematikens metoder och tillämpningar inom spännande områden av avgörande betydelse för det moderna samhället: statistik, internet- och informationsteknik, datavetenskap, energi- och miljöteknik, optimering samt finansmatematik.
  • Ett rikt utbud av valbara kurser ger flexibilitet att kombinera ett spännande interdisciplinärt kurspaket inriktat på datavetenskap och informationsteknik, energi och miljöteknik, statistik, finans och ekonomi eller på fördjupning inom matematik och tillämpad matematik.
  • Projektkurser och examensarbete i programmet ger dig tillfälle att fördjupa dig inom de teknik- eller forskningsområden du tycker är mest intressanta och att komma i direkt kontakt med utveckling och forskning, i samarbete med något företag eller forskargrupp.
  • Högst kompetent lärarkåren som består av pedagogiskt engagerade lärare med bred forskning och utveckling erfarenhet, bland vilka finns flera professorer samt lärare från industri.
  • Inom ramen för masterprogrammet i teknisk matematik finns goda möjligheter för utbytesstudier och samläsning av kurser vid andra universitet utomlands och i Sverige, samt för praktik inom företag och kommun.
  • Efter programmet finns också goda möjligheter att fortsätta som forskarstuderande vid Mälardalens högskola eller andra universitet och högskolor i Sverige eller utomlands.

Hello world!

Bloggen för teknisk matematik på Mälardalens högskola är nu född!